Missie en Visie

De missie van Straal en Schitter, christelijke coaching is dat iedereen zich geliefd, gezien en gehoord voelt en dat iedereen zich weer beseft hoe God ons gemaakt heeft en dat iedereen tot Gods unieke bestemming komt met zijn/haar leven. 

Want je mag zijn zoals je bent gemaakt. Je bent een wonder, je bent bijzonder, je bent uniek en heel speciaal.

Door de dingen die er in je leven zijn gebeurd, kan je deze belangrijke boodschap zomaar kwijtgeraakt zijn.

Door coaching wil ik je graag helpen om jouw unieke persoonlijkheid, zoals God die heeft gemaakt weer tevoorschijn halen, zodat je gaat stralen en schitteren tot eer van God en tot opbouw van Zijn Koninkrijk.

Je bent hier met een doel, je bent hier met een missie en je bent hier omdat God jou nodig heeft in deze wereld.

Mijn doel is dat jij jouw doel, jouw missie, jouw bestemming gaat ontdekken, voor de eerste keer of misschien wel opnieuw.

Straal en Schitter

want als je liefde deelt aan de mensen om je heen

straalt en schittert iedereen

(2019, Kinderkoor De Bromvlieg, Tekst: Ellen Laninga)

 

Ik geloof dat je mag zijn zoals je bent, maar dat God je graag wil vormen tot Zijn evenbeeld, zodat je steeds meer op Hem gaat lijken.

Soms lukt dat niet alleen.

Door coaching en therapie kun je dingen uit je verleden opruimen, zodat je ruimte krijgt voor nieuwe inzichten die je helpen om je op weg te helpen naar hoe God jou bedoeld heeft.

Ik geloof dat je hier bent omdat God jou gewild heeft. Hij heeft je gemaakt en Hij is vol liefde voor jou en kent jou door en door (Ps 139) 

Je bent Gods geliefde dochter en jouw unieke roeping en missie mag jij uitdragen.

Als je weet wie je bent in Christus en je identiteit van Hem laat afhangen, zul je merken dat je leven nooit meer hetzelfde is.

Niet alleen jij hebt daar profijt van, maar ook jouw omgeving.

 

Mijn visie voor jou is dat jij jouw unieke identiteit in Christus leert kennen.

Dat jouw passies, waardes en talenten naar boven komen en dat je daarin gaat groeien en dat je daarmee jezelf en anderen tot zegen kan zijn.

 

Ik zie er naar uit om dat samen met jou te mogen doen.

Gun jezelf of een ander een coach traject, waarin jij jouw unieke jij kan laten schijnen.

Je bent het waard!