Gisteren was het Palmpasen.
We worden herinnerd aan de gebeurtenis dat Jezus op een ezelsveulen Jeruzalem in rijdt. Een vervulling van de profeet Zacharia. Lees Zacharia 9:9 maar eens.

De leerlingen leggen hun mantels op de rug van de ezel en op de weg en roepen luidkeels: “Hosanna, de Zoon van David. Gezegend Hij die komt in de Naam van de HEER”. Hosanna in de hoogste hemelen. (Matth. 21:9 HSV)


De omstanders horen en zien wat er gebeurt en ze doen mee. Ze pakken palmtakken en zwaaien ermee. En ook zij gooien hun mantels op de grond, zodat het een soort bontgekleurde loper wordt, waar Jezus met de ezel over heen rijdt.
De omstanders denken dat Jezus koning wordt over Israël en dat Hij hun bevrijdt van de Romeinse overheersing.

Gods wegen zijn niet onze wegen en Gods plannen zijn niet onze plannen (Jes. 55:8,9)


Het enige wat Jezus doet en heeft gedaan, is het vervullen van de Wet en de Profeten, zodat iedereen zou weten dat Hij de beloofde Messias is. De Redder van de mensheid.

Jezus zegt zelf: Ik ben niet gekomen om te oordelen, maar om te redden. 

De wet, waar wij mensen niet aan kunnen voldoen, daar voldeed Jezus 100% aan.
Dat Hij de profetieën van de profeten vervulde, was net zo belangrijk. Want zo liet God zien dat Jezus echt de beloofde Messias was en is.
De mensen konden er niet omheen.
Jezus vervulde de Wet en de Profeten tot op de letter en de jota na. Wij zouden zeggen tot op de punt en de komma. 
Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet. 
(Matth. 4:9 HSV)


Maar de mensen waren verblind en zagen het niet. Dat maakt Jezus boos en verdrietig tegelijk. Hij huilt over Jeruzalem. Hij huilt over de dochters van Sion. Hij huilt over de stad, omdat Hij weet wat er staat te gebeuren.

Ook nu op dit moment zijn mensen ziende blind en horende doof. Veel mensen begrijpen niet wat Palmpasen inhoudt.
Wat Goede Vrijdag en Pasen betekenen.

We zijn blind gemaakt met de paashaas, paaseieren en Pasen als lentefeest, waardoor de essentie van Pasen steeds meer verdwijnt.
Hoe vier jij Palmpasen?

 

Wie is Jezus voor jou?
Mag Jezus bij jou door de poorten naar binnen rijden op een ezel? Geef je je over aan Hem, de Vredevorst?
Mag Hij in jouw hart komen en in het centrum van jouw bestaan zijn? Wat treft Hij daar aan?
Mag Hij Koning zijn in jouw leven? Mag Hij de regie nemen in jouw bestaan?

mag Hij dan bij jou eten? En neem je de tijd met Hem om met Hem te tafelen?
Mag Hij jouw tekortkomingen dragen, wil jij de controle over jezelf, jouw omstandigheden of over andere mensen loslaten of vind je dat moeilijk?

 

Je bent niet de enige. Heel veel mensen vinden dat lastig. Dat komt meestal omdat er angst onder zit.

Maar je kunt verlost worden van die angst. Ook jij kan je volledig vrij voelen en de vrede ervaren.
Breng al je zorgen en angst bij Jezus. Jezus heeft er al voor betaald.

Soms lukt het niet en heb je er hulp voor nodig, omdat het allemaal niet vanzelf gaat. 

Hoe leef jij? Met angst en zorgen? Of vanuit vrede, vrijheid en vertrouwen?

Weet dat als het niet vanzelf gaat, ik voor je klaar sta om je te hier verder in te begeleiden. 

 

Opdracht:
Visualiseer hoe het zou zijn als Jezus Koning zou mogen zijn in jouw leven en je dus alle controle loslaat.

Wat zou er veranderen? Wat gebeurt er met jou?
Wil je dit echt? Wat zijn de voor en nadelen?


Jezus is de Koning van de Vrede. Hij is een gentleman. Hij klopt aan de deur en wacht totdat jij Hem binnenlaat en Hij de maaltijd met jou mag vieren.
Dan is het ook Pasen in jouw leven.

 

(Fotocredits YouVersion)

 

Zeg NEE tegen zorgen, angst en controle houden

Zeg JA tegen vrijheid, vrede en vertrouwen.

Zeg JA tegen een stralend en schitterend leven.

Want JE ben het meer dan waard!Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.